norkem - Your first link in the chemical chain

Verkoopvoorwaarden >

Door toegang te verkrijgen tot deze website gaat u akkoord met de volgende algemene voorwaarden en andere toepasselijke wetgeving. Indien u zich niet wilt verplichten tot akkoordverklaring met deze algemene voorwaarden, maak dan geen gebruik van deze website.

Alle informatie en materialen op deze website zijn uitsluitend voor illustratieve doeleinden. Deze zijn niet bedoeld als en vormen in geen enkel opzicht een zakelijke, contractuele of arbeidsrelatie met Norkem.

Alle informatie, inhoud, tekst, afbeeldingen, inclusief maar niet beperkt tot html-code, foto's en knoppen, zijn eigendom van Norkem en mogen op geen enkele wijze worden gekopieerd, gereproduceerd, heruitgegeven, gepost, verzonden of gedistribueerd zonder onze uitdrukkelijke, voorafgaande schriftelijke toestemming.

Alle handelsmerken gebruikt of genoemd op deze website zijn het eigendom van hun respectieve eigenaars.

De informatie op deze website is kosteloos en voor informatieve doeleinden. Deze creëert op geen enkele wijze een relatie als zakelijk partner, werknemer of professioneel dienstverlener tussen u en Norkem.

Links op deze website kunnen leiden naar diensten of websites die niet door Norkem of bedrijven van Norkem worden gecontroleerd.

Geen uitspraak of garantie wordt gedaan met betrekking tot dergelijke andere diensten of websites en Norkem neemt geen verantwoordelijkheid voor deze andere websites of diensten. Een link naar een andere website of dienst houdt geen goedkeuring van die website of dienst in. Elk gebruik dat u maakt van de informatie op deze website of van enige website of dienst waarnaar gekoppeld wordt door deze website, is op eigen risico.

Deze website wordt 'as is' verstrekt en Norkem wijst uitdrukkelijk alle expliciete of impliciete garanties af van welke aard ook, waaronder garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. In geen geval zal Norkem of een van haar werknemers of contractanten aansprakelijk zijn voor welke schade dan ook in verband met de informatie of het materiaal op deze website, inclusief, maar niet beperkt tot werkelijke schade, gevolgschade, smartengeld, kosten van schadevergoeding en directe, incidentele, indirecte of speciale schade.